Filtrowanie
Sortowanie
Sprzątanie, prasowanie i szycie

Odkurzacze

Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: C
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 50 osób
Szybka dostawa
670,00 zł
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiło 77 osób
433,46 zł
Kupiło 35 osób
Klasa energetyczna: E
Klasa reemisji kurzu: C
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: C
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 35 osób
Szybka dostawa
418,30 zł
Kupiły 283 osoby
Klasa energetyczna: D
Klasa reemisji kurzu: B
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiły 283 osoby
Szybka dostawa
259,00 zł
Klasa energetyczna: C
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: C
Kupiło 297 osób
Szybka dostawa
274,71 zł
268,00 zł
Kupiły 72 osoby
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiły 72 osoby
Szybka dostawa
1119,00 zł
Kupiło 350 osób
Klasa energetyczna: B
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: C
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 350 osób
Szybka dostawa
359,00 zł
Klasa energetyczna: D
Klasa reemisji kurzu: G
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 15 osób
Szybka dostawa
160,01 zł
Kupiły 53 osoby
Klasa energetyczna: E
Klasa reemisji kurzu: D
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: B
Kupiły 53 osoby
Szybka dostawa
199,00 zł
Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: C
Kupiły 63 osoby
Szybka dostawa
246,00 zł
Kupiło 30 osób
Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 30 osób
Szybka dostawa
434,48 zł
Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: D
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: D
Kupiło 65 osób
Szybka dostawa
159,00 zł
Klasa energetyczna: F
Klasa reemisji kurzu: G
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 11 osób
Szybka dostawa
177,48 zł
Kupiło 29 osób
Klasa energetyczna: C
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: B
Kupiło 29 osób
Szybka dostawa
357,00 zł
Kupiły 23 osoby
Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: C
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: F
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: E
Kupiły 23 osoby
Szybka dostawa
170,15 zł
164,00 zł
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiło 6 osób
Szybka dostawa
1028,96 zł
Klasa energetyczna: A
Klasa reemisji kurzu: A
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: D
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
Kupiło 36 osób
Szybka dostawa
441,57 zł
Kupiło 17 osób
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiło 17 osób
Szybka dostawa
234,14 zł
Kupiło 17 osób
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiło 17 osób
Szybka dostawa
512,42 zł
Klasa energetyczna: Brak danych
Klasa reemisji kurzu: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: Brak danych
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: Brak danych
Kupiło 16 osób
Szybka dostawa
371,00 zł
Kupiło 97 osób
Klasa energetyczna: F
Klasa reemisji kurzu: E
Klasa skuteczności odkurzania dywanów: