Ekspert Morele | 04:08
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji
Dowiedz się więcej o dedykowanych czasach dostawy.
Wybierz kod pocztowy
Udostępnij
Skomentuj

Leasing oprogramowania - Leasing przez internet? Jak wybrać?

Leasing oprogramowania pozwala uzyskać dostęp do najnowszych wersji programów komputerowych niskim kosztem. Na czym polega leasing na oprogramowanie?

Polecane systemy operacyjne

Zakup zarówno sprzętu IT – komputerów, monitorów, drukarek, kopiarek, jak i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania firmy to spore obciążenie dla finansów przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie prężnie rozwijającą się działalność bez wyposażenia w postaci komputerów oraz oprogramowania, dzięki któremu można świadczyć usługi, prowadzić akta pracownicze, komunikować się z kontrahentami czy też prowadzić księgowość przedsiębiorstwa. Jak wiadomo, dobrej jakości oprogramowanie to niemały koszt, dlatego świetną alternatywą dla zakupu gotówkowego jest leasing na oprogramowanie. Dzięki tej formie finansowania przedsiębiorca nie jest zmuszony do poniesienia jednorazowego, wysokiego kosztu zakupu. Opłata za oprogramowanie realizowana jest w wygodnych ratach. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca nie musi dokonywać wykupu oprogramowania (licencji) – może je zwrócić i podpisać kolejną umowę na nowszy program komputerowy. Jak uzyskać leasing oprogramowania Microsoft? Na jakich zasadach jest on realizowany? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest leasing?

Usługi leasingowe są jednymi z najprostszych i najszybszych metod finansowania, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy. Polegają one na wypożyczeniu dobra określonego umową, w zamian za regularne uiszczanie opłat w postaci tzw. rat leasingowych. Wspomniana umowa leasingowa to dokument zawierany pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą (najczęściej przedsiębiorcą), który reguluje wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące usługi: okres leasingu, wysokość rat leasingowych, formę leasingu, wysokość kar za zwłokę czy też koszt wykupu dobra.

Leasing może przybierać dwie formy: operacyjną lub finansową. W pierwszej z wymienionych leasingodawca użycza leasingobiorcy dobro na określony czas i za określoną opłatą. Leasingodawca nadal pozostaje właścicielem dobra i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca zalicza raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu, musi też do każdej raty doliczać podatek VAT. Po wygaśnięciu umowy leasingowej istnieje możliwość wykupu dobra za określoną w dokumencie kwotę.

Nieco inną formę przyjmuje leasing finansowy. Polega on na oddaniu dobra do użytkowa w zamian za określone w umowie leasingowej raty. Koszt leasingu finansowego jest zazwyczaj wyższy niż leasingu operacyjnego, w związku z tym, iż po wygaśnięciu umowy (uiszczeniu ostatniej raty), przedmiot, którego ona dotyczyła, przechodzi na własność leasingobiorcy. W czasie trwania leasingu przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część odsetkową raty. Co więcej, podatek VAT powinien zostać zapłacony przez przedsiębiorcę w całości wraz z pierwszą ratą.

Na czym polega leasing na oprogramowanie?

Leasing może dotyczyć zarówno samochodów, maszyn produkcyjnych, sprzętu IT, AGD, RTV, jak i oprogramowania. Ostatni z wymienionych przypadków ma szczególny charakter, wynikający z faktu, iż programy komputerowe traktowane są jako wartości niematerialne i prawne, które zgodnie z prawem nie mogą podlegać umowie leasingu. Według prawa usługi leasingowe dotyczą jedynie rzeczy materialnych. Nie oznacza to jednak, że oprogramowanie nie może być finansowane jako leasing. Kwestią kluczową jest tutaj wyraźne zaznaczenie w umowie, że przedmiotem leasingu nie jest oprogramowanie, ale jego licencja (prawa autorskie).

W przypadku leasingu na oprogramowanie pojawia się jeszcze jedno utrudnienie, tym razem ze strony producentów. Jak wiadomo, w większości przypadków programy komputerowe sprzedawane są z licencją umożliwiającą ich użytkowanie tylko przez jedną firmę. Skoro zakupu dokonuje leasingodawca, to on w świetle prawa uzyskuje licencję na dany program. Aby usługa leasingu mogła dojść do skutku, niezbędne jest uzyskanie zgody producenta na dalszą odsprzedaż.

Dla kogo leasing oprogramowania komputerowego?

Oferta leasingu na oprogramowanie dedykowana jest przede wszystkim przedsiębiorcom. Skorzystać mogą z niej zarówno nowo powstałe firmy, które dopiero zaczynają kształtować własną ścieżkę w biznesie, jak i przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji na rynku. Aktualne oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego, programów księgowych oraz magazynowych, a także aplikacji biurowych stanowi niezbędne wyposażenie każdego biura – niezależnie, na jakim etapie rozwoju jest przedsiębiorstwo.

Warto wiedzieć

Już jakiś czas temu w ramach usług leasingowych pojawiło się pojęcie leasingu konsumenckiego, a więc finansowania skierowanego do osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oferta ta najczęściej dotyczy jednak leasingowania samochodów.

Na co zwrócić uwagę wybierając leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania?

Możliwość użytkowania najlepszego oprogramowania bez jednoczesnego ponoszenia wysokich kosztów jego zakupu przyczynia się do zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Leasing w przeciwieństwie do kredytów gotówkowych udzielanych np. na zakup oprogramowania jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy, gdyż nie wymaga wniesienia wkładu własnego, leasingodawcy nie żądają dodatkowych zabezpieczeń finansowych i co najważniejsze – z leasingu oprogramowania komputerowego skorzystać mogą zarówno nowo powstałe firmy, jak i przedsiębiorstwa działające już od dłuższego czasu. Banki podchodzą bardziej restrykcyjnie do kwestii przyznawania kredytów i młodzi przedsiębiorcy mogą mieć problem z ich uzyskaniem.

Forma finansowania oprogramowania w postaci leasingu ma wiele zalet, nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy oferują podobne warunki. Decydując się na leasing programów komputerowych, warto już na etapie poszukiwania leasingodawcy sprawdzić takie kwestie jak:

  • Warunki spłaty – w tym wysokość zarówno wpłaty początkowej, jak i comiesięcznych rat. Ponadto warto zasięgnąć informacji, jakiego okresu dotyczy umowa leasingowa i czy istnieje możliwość dostosowania warunków leasingu do preferencji i potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości finansowych firmy.
  • Wymagane dokumenty – większość leasingodawców wymaga jedynie podstawowych dokumentów założycielskich i finansowych przedsiębiorstwa, są jednak firmy, które weryfikują leasingobiorcę bardziej szczegółowo.
  • Łatwość zawarcia umowy – składają się na nią: wymagane dokumenty, wkład własny, możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, a także czas oczekiwania na decyzję.
  • Sposób rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia – a więc związane z tym kary oraz możliwość wykupienia licencji na oprogramowanie.
  • Konsekwencje nieterminowych spłat – czyli kary, jakie przewiduje leasingodawca, gdy nie otrzyma raty w określonym w umowie terminie. Mogą być to jedynie odsetki lub bardziej niekorzystne rozwiązania jak np. zerwanie umowy.
  • Warunki wykupu – w leasingu finansowym oprogramowania licencja na program komputerowy przechodzi na leasingobiorcę wraz z momentem uiszczenia ostatniej raty, z kolei w leasingu operacyjnym oprogramowania pozostaje ona własnością leasingodawcy. W tym drugim przypadku przedsiębiorca może wykupić licencję użytkowanego w ramach leasingu oprogramowania za określoną kwotę.

Jak przebiega procedura leasingu oprogramowania?

Pomimo różnic, jakie występują pomiędzy leasingiem sprzętu IT a leasingiem oprogramowania, sama procedura jego przyznawania wygląda podobnie. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o leasing, a także dostarczyć leasingodawcy wymagane dokumenty, przede wszystkim dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa oraz dokumenty potwierdzające możliwości finansowe firmy. Leasingodawca po otrzymaniu dokumentacji oraz wskazaniu przez przedsiębiorcę interesującego go oprogramowania przystępuje do weryfikacji firmy i jej wypłacalności. W kolejnym kroku sprawdzany jest dostawca oprogramowania oraz możliwość leasingowania konkretnego programu komputerowego (jak zostało wspomniane wcześniej, w tym przypadku niezbędna jest zgoda producenta na udzielenie finansowania w formie leasingu). Jeśli oprogramowanie podlega leasingowi, leasingodawca podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie finansowania. Gdy decyzja jest pozytywna, następuje podpisanie umowy, zakup oprogramowania oraz wydanie go przedsiębiorcy.

Leasing oprogramowania – kalkulator kosztów

Decydując się na leasing oprogramowania komputerowego, warto zdawać sobie sprawę, iż na całkowity ponoszony koszt w tego typu usługach składa się kilka elementów. Są to:

  • wpłata początkowa – uiszczana przede wszystkim w leasingu samochodowym,
  • raty leasingowe – zawierające składnik kapitałowy, a także składnik odsetkowy. Pierwszy z wymienionych odzwierciedla rzeczywistą wartość leasingowanego oprogramowania lub sprzętu. Część odsetkowa stanowi wynagrodzenie leasingodawcy – to ona bywa zaliczana do kosztów uzyskania przychodu w przypadku leasingu finansowego oprogramowania;
  • koszt wykupu – czyli kwota, jaką przedsiębiorca powinien uiścić po zakończeniu okresu leasingowania, aby uzyskać licencję na użytkowane wcześniej oprogramowanie.
Udostępnij
5,0
2 oceny
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)