Plan połączenia

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Budujesz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

 

Zarząd na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia bezpłatnie uzgodniony dnia 21 grudnia 2017 roku, plan połączenia do publicznej wiadomości.

Plan połączenia