RoboPicker – robotyzacja procesu kompletacji w magazynach ASRS sterowanego sieciami neuronowymi, wraz z instalacją demonstracyjną - projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 
 
 
 
 


Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej: robota przemysłowego – manipulatora, pozwalającego na automatyczne przenoszenie zróżnicowanych produktów i ładunków pomiędzy pojemnikiem magazynowym a pojemnikiem/kartonem wysyłkowym. Nowy robot wykorzystywany będzie w procesie kompletacji w magazynach ASRS. Najważniejszymi grupami odbiorców rezultatu projektu będą podmioty prowadzące działalność w obszarze magazynowania i przechowywania, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce. Nowe produkty cechowały się będą innowacyjnością w skali międzynarodowej.

 

Kluczowymi aspektami stanowiącym o innowacyjności rezultatu projektu będą:

- możliwość kompletacji zróżnicowanych produktów o masie od 10gr do 5 000gr, o gabarytach od 30x30x1mm do 550x450x400mm, a także o nieregularnych kształtach,

- obsługa produktów w różnych opakowaniach (folia, stretch, karton, blister),

- możliwość dostarczania na stanowisko kompletacyjne wielu różnych produktów w pojemniku, z których robot wybierze produkt docelowy,

- wyższa skuteczność poprawnego rozpoznania i realizacji operacji.

 

Projekt zakłada realizację trzech etapów: dwóch etapów badań przemysłowych i jednego etapu prac rozwojowych.