Regulamin usługi Natychmiastowa Wymiana

Regulamin Usługi
„Natychmiastowej Wymiany”
 
 • 1
Definicje
 1. Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszego regulaminu.
 2. Morele.net - Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, z kapitałem zakładowym: 919.200,00 złotych, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685, będący usługodawcą niniejszej Usługi.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Morele.net, działający pod adresami: www.morele.net, www.amfora.pl, www.hulahop.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl, www.digitalo.pl, www.ubieramy.pl, www.meblujesz.pl, www.sklep-presto.pl, www.budujesz.pl.
 4. Usługobiorca - osoby korzystające z Usługi, które dokonały zakupu w Sklepie internetowym Morele.net oraz podczas składania zamówienia wykupiły Usług.

 

 • 2
Zasady korzystania z Usługi

 

 1. W ramach Usługi Morele.net zapewnia jej Usługobiorcom jednorazową wymianę zakupionych towarów, posiadających wadę fabryczną, na nowe.
 2. Wymiana następuje w czasie 3 dni roboczych liczonych od dnia odebrania towaru od Usługobiorcy przez kuriera.
 3. W ramach Usługi Morele.net umawia na swój koszt kuriera w celu odbioru wadliwego towaru od Usługobiorcy.
 4. Warunki skorzystania z Usługi:
 5. Oznaczenie paczki numerem reklamacji zgodnie z wytycznymi przekazanymi mailowo;
 6. Wyłącza się możliwość skorzystania z Usługi:
  1. gdy towar jest uszkodzony z winy użytkownika, w szczególności gdy jest uszkodzony mechanicznie;
  2. gdy nie zostały spełnione wszystkie warunki skorzystania z Usługi.
 7. Jeśli Usługobiorca nie jest w stanie zdiagnozować, który podzespół posiada wadę, konieczny jest zakup usługi diagnozy sprzętu w Sklepie internetowym Morele.net. W takim przypadku Morele.net może wydłużyć czas realizacji Usługi o 7 dni roboczych.
 8. O przebiegu zgłoszenia klient będzie informowany mailowo, status zgłoszenia można również sprawdzić na swoim koncie (użytkownicy zarejestrowani).
 9. W przypadku przekroczenia czasu na wymianę oraz spełnienia wszystkich warunków Usługi Usługobiorcy przysługuje voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Sklepie internetowym.
 10. Voucher zostanie przekazany w formie kodu zniżkowego, który Morele.net wyśle Usługobiorcy na wskazany adres e-mail. Voucher można wykorzystać jednorazowo na zakup w Sklepie Internetowym Morele.net. Wszystkie szczegóły odnośnie realizacji bonu Usługobiorca otrzyma na wskazany adres e-mail.

 

 • 3 Czas trwania

 

Możliwość skorzystania z Usługi obowiązuje przez 1 rok od dnia jej zakupu.

 

 • 4 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Usługi należy składać na piśmie na adres korespondencyjny Spółki Morele.net (al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków).
 2. Reklamacje dotyczące niniejszej Usługi można składać w ciągu 30 dni od dnia skorzystania z Usługi.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Morele.net.

 

 • 5 Przetwarzanie danych osobowych
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu internetowego Morele.net.
 2. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią oraz gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Usługa stanowi jedynie dodatkową usługę świadczoną przez Morele.net na rzecz Usługobiorców.
 3. Sklep Morele.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w szczególności:
 4. zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Usługi, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Usługi;
 5. przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania Usługi;
 6. zaistnienia zdarzenia siły wyższej;
 7. zmiany sposobu przeprowadzania Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 8. Skorzystanie z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin Sklepu internetowego Morele.net.

 

Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 13:30
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji