Bayer Drontal Plus Flavour dla psów 2tabl. - środek przeciwpasożytniczy

ID produktu: 1481244
Zobacz produkty podobne
(2)
Zapytaj społeczności 0 pytań
 • Ilość kapsułek: 2 szt.
 • Konsystencja: Tabletki i kapsułki
 • Masa netto [g]: Nie dotyczy
 • Przeznaczenie: Dla psa
 • Właściwości: Przeciw pasożytom
Opis
Specyfikacja
Opinie (2)
Pytania i odpowiedzi
Gwarancje

Drontal Dog Flavour


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO


Dronta Dog Flavour 150/144/50 mg tabletki


2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera:

Substancje czynne:

 • 150 mg febantelu
 • 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu
 • 50 mg prazykwantelu

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka
Tabletka o aromacie mięsnym, barwy jasnobrązowej do brązowej, w kształcie kości, obustronnie nacinane mogą być dzielone na połowy.


4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1 Docelowe gatunki zwierząt


Psy


4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji mieszanych, wywoływanych przez nicienie i tasiemce następujących gatunków:

Robaki obłe:
Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina
Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum
Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis

   
Tasiemce (postać dorosła `i późna niedojrzała):  
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Mesocestoides spp.

Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp u szczeniąt i dorosłych psów.


4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży (patrz punkt 4.7)


4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego powszechnego typu tasiemca – Dipylidium caninum. Powtórne zakażenie tasiemcem następuje zawsze, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu zwalczenia żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp.


4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Oporność pasożytów na dowolną klasę leków przeciwrobaczych może rozwinąć się wskutek częstego, powtarzanego stosowania leku przeciwrobaczego danej klasy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Dla zachowania odpowiedniej higieny, osoba podająca produkt bezpośrednio psu lub dodająca go do pokarmu dla psa powinna po podaniu umyć ręce.   

Lamblie Giardia spp. mogą wywoływać zakażenia u ludzi, dlatego w przypadku infekcji u psa należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Produkt zawiera prazykwantel, dzięki czemu jest skuteczny przeciwko tasiemcom Echinococcus spp., które nie występują we wszystkich państwach członkowskich UE, ale w niektórych pojawiają się coraz częściej. Wywoływana przez nie bąblowica (Echinococcosis) jest groźna dla ludzi. Ponieważ bąblowica jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), należy uzyskać od właściwych organów szczegółowe wytyczne w zakresie leczenia i kontroli, oraz środków bezpieczeństwa dla ludzi.


4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. wymioty).

Częstotliwość działań niepożądanych jest definiowana wg poniższej konwencji:
- bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt, w tym przypadki pojedyncze).


4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

U szczurów, owiec i psów wykryto działanie teratogenne, przypisywane wysokim dawkom febantelu, podawanego we wczesnym okresie ciąży.

Stosowanie produktu w 3-dniowej terapii zakażenia Giardia spp. w 3. trymestrze ciąży powinno być oparte o ocenę bilansu korzyści i ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego  w 1. i 2.  trymestrze ciąży nie zostało określone. Nie należy stosować u suk w 1. i 2. trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3)

Wykazano, że pojedyncze podanie leku w trzecim trymestrze ciąży lub w okresie laktacji jest bezpieczne.


4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Działanie przeciwrobacze tego produktu oraz produktów zawierających piperazynę może ulec antagonizacji w przypadku jednoczesnego stosowania.


4.9    Dawkowanie i droga(-i) podawania

Podawanie wyłącznie doustne.


Dawkowanie

W leczeniu psów: 1 tabletka na 10 kg masy ciała (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu oraz 5 mg prazykwantelu/kg masy ciała).


Dawkowanie wg poniższego schematu:
 

Masa ciała (kg) Liczba tabletek
2 - 5 0,5
> 5 - 10 1
> 10 - 15 1,5
> 15 - 20 2


Dla każdych dodatkowych 5 kg masy ciała należy podać dodatkowo połowę tabletki.


Podawanie i długość leczenia

Tabletki zawierają substancję smakową. Badania dowiodły, że smakują i są chętnie przyjmowane przez większość (88%) przebadanych psów.  
Tabletki można podawać z pokarmem lub osobno.  Nie są wymagane żadne ograniczenia diety przed lub po leczeniu.


W przypadku obleńców i tasiemców tabletki należy podać jednorazowo.

Program dawkowania należy ustalić w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. miesiąca życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel psa nie zdecyduje się na regularną terapię lekami przeciwrobaczymi, wówczas możliwą alternatywą mogą być badania kału co trzy miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. u suk karmiących, młodych psów (poniżej 6. miesiąca życia) lub w schroniskach, wskazana może być większa częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia odpowiedniego protokołu odrobaczania. Analogicznie, w niektórych sytuacjach (np. w ciężkich zakażeniach obleńcami lub zakażeniach tasiemcami Echinococcus) konieczne może być dalsze leczenie i lekarz weterynarii może poinformować, kiedy należy zastosować dodatkowe leczenie.


Nie stosować u psów ważących poniżej 2 kg.

Leczenie inwazji pierwotniaków Giardia spp.:
Zalecaną dawkę leku należy podawać przez trzy kolejne dni.
Należy starannie czyścić i dezynfekować miejsce przebywania psa w celu uniknięcia nawrotu infekcji, zwłaszcza w schroniskach/hodowlach.


4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

10-krotność zalecanej dawki produktu była tolerowana przez psy i szczenięta bez żadnych objawów przedawkowania.


4.11    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.


5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze, preparaty wieloskładnikowe z prazikwantelem.
Kod ATCvet: QP52AA51.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt jest lekiem przeciwrobaczym oraz zwalczającym lamblie, zawierającym jako substancję czynną pochodną tetrahydropirydyny – pyrantel (jako sól embonianu), probenzymidazol – febantel oraz prazykwantel, częściowo uwodornioną pochodną pirazynochinolonu. Lek jest skuteczny przeciwko pewnym gatunkom obleńców, tasiemców i Giardia spp.

W tej określonej kombinacji pyrantel i febantel oddziałują synergicznie przeciwko obleńcom (glistom, tęgoryjcom i włosogłówkom) oraz pierwotniakom Giardia u psów. W szczególności zakres działania produktu obejmuje pasożyty Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis i Giardia spp.

Zakres działania prazykwantelu obejmuje gatunki tasiemców występujące u psów. `W szczególności obejmuje wszystkie gatunki Taenia, a także Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Prazykwantel działa przeciwko wszystkim formom rozwoju jelitowego tych pasożytów. Ponadto, w literaturze istnieją doniesienia o działaniu prazykwantelu przeciwko niektórym odmianom Giardia spp.

Pyrantel działa jak nikotyna, tzn. agonista receptorów cholinergicznych, wywołując u obleńców porażenie spastyczne poprzez depolaryzację bloku nerwowo-mięśniowego.

Za skuteczność febantelu przeciwko robakom oraz lambliom odpowiada zdolność do inhibicji polimeryzacji tubuliny do mikrotubul. Wywołane przez nią strukturalne i funkcjonalne zaburzenia metaboliczne wyczerpują zasoby energii pasożyta i uśmiercają go w ciągu 2-3 dni.

Prazykwantel jest bardzo szybko wchłaniany przez pasożyta i równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Powoduje ciężkie uszkodzenia powłoki ciała, zaburzając metabolizm i w rezultacie uśmiercając pasożyta.


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Prazykwantel podany doustnie psom jest wchłaniany niemal całkowicie w jelicie cienkim. Absorpcja odbywa się błyskawicznie, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 0,5 do 2 godzin. `Po absorpcji lek jest równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Produkt wykazuje wysoki poziom wiązania białek osocza. Prazykwantel jest bardzo szybko metabolizowany w wątrobie, przekształcając się w nieaktywne metabolity. U psów metabolity usuwane są z moczem (66% dawki doustnej) oraz poprzez żółć (15%) w kale. Okres półtrwania w fazie eliminacji u psów trwa ok. 3 godziny.

Pyrantel (jako embonian), będący związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, jest wchłaniany w niewielkim stopniu w przewodzie pokarmowym i dociera do końcowego odcinka jelita. Wchłonięty lek podlega intensywnemu metabolizmowi. Związek macierzysty i metabolity wydalane są z moczem.

Febantel jest prolekiem, który po podaniu doustnym jest metabolizowany do fenbendazolu i oksfendazolu, tzn. substancji chemicznych o działaniu przeciwrobaczym. Aktywne metabolity są wydalane z kałem.


6.    DANE FARMACEUTYCZNE


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon K-25
Magnezu stearynian
Sodu laurylosiarczan
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Kroskarmeloza sodowa
Aromat mięsny


6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.


6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności tabletek przepołowionych: 7 dni


6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania.

Po otwarciu blistra pozostałe połówki tabletek należy owinąć folią aluminiową i umieścić z powrotem w blistrze.


6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Materiał opakowania bezpośredniego: Blistry z folii PA/Alu/PE i folii kryjącej Alu/PE.

Wielkość opakowania: Pudełko tekturowe zawierające 2, 4, 6, 24, 102, 312 tabletek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.


6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rozwiń opis
Wyróżnione przez eksperta
 • Ilość kapsułek 2 szt.
 • Konsystencja Tabletki i kapsułki
 • Masa netto [g] Nie dotyczy
 • Przeznaczenie Dla psa
 • Właściwości Przeciw pasożytom
Produkt
Producent Bayer
Kod producenta 19822
EAN 5909991214074
Informacje podstawowe
Przeznaczenie Dla psa
Właściwości Przeciw pasożytom
Konsystencja Tabletki i kapsułki
Ilość kapsułek 2 szt.
5/5
(2)
100% osób poleca
ten produkt
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Opinia potwierdzona zakupem
produkt super tylko przesyłka droga a miała być 0
Posiadam ten produkt Od kilku dni
Opinia potwierdzona zakupem
Szybka wysyłka. Polecam.
Posiadam ten produkt Ponad pół roku
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?
Warunki gwarancji
Długość
nie dotyczy
Typ gwarancji
n/d
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(2)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)

Market

Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od  , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.

Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!

Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu

Zwykły zakup
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA
OD   DO  
KOSZT DOSTAWY DLA KOSZYKA
OD  
CZAS NA ZWROT*
Morele
30 dni
14 dni
Inni Sprzedawcy
14 dni
14 dni
DARMOWY ZWROT
Dla produktów, które można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD pickup point
BRAK
Specjalista Morele | 02:03
Cześć!
Bayer Drontal Plus Flavour dla psów 2tabl. - środek przeciwpasożytniczy możemy dostarczyć do Ciebie już jutro! Jeśli chcesz poznać dokładny czas dostawy, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji
Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

23,95 zł
Do koszyka