Jak postępować przy odbiorze towaru w Netpunkcie?

Przy odbiorze towaru w Netpunkcie, prosimy o dokładne sprawdzenie:

1) stanu opakowania towaru,

2) zawartości odbieranej przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

3) kompletu odbieranego towaru,

W przypadku zainstnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Netpunktu.